?nsan Kaynaklar?

Ailemizdeki yerinizi almak iin ilk ad?m? atm?? bulunuyorsunuz.

Gler yz, kalite, taze ruh, tak?m al??mas?, farkl? ve pozitif yakla??m?n hakim oldu?u, s?n?rlar?n? ahlak ve adaletin tan?mlad??? kurumsal ailemize yeni bireyler kazand?rarak bymek istiyoruz. Bu ailenin bir paras? olarak enerjinizi bizimle payla?mak istiyor ve a?a??daki a?k pozisyonlardan birine uygun oldu?unuzu d?nyorsan?z yapman?z gereken tek ?ey ik@efesgida.com adresine zgemi?inizi iletmeniz.

?letmi? oldu?unuz zgemi?iniz ?nsan Kaynaklar? Departman? taraf?ndan de?erlendirmeye al?nacak ve pozisyon profiline uygun adaylar gr?meye davet edilecektir.