Hakk?m?zda

Efes G?da Pazarlama San. Tic. Ltd.?ti. 1975de ?stanbul Fatihde faaliyetine ba?lam?? 2008 y?l?nda ise Dudulluda ki modern tesisinde faaliyetine devam etmektedir.

Uzman kadrosu ve kurumsal yap?s? ile sektrde h?zla ilerleyen Efes Gida yurt iindeki geli?meleri yak?ndan takip ederek pastac?l?k sektrnde birok ilklere imza atm?? ve atmaya devam etmektedir.